Vanliga frågor

Traditionella golvbrunnar

Montering av klämring i golvbrunn

Hur ska tätskiktsanslutningen utföras i en JAFO-golvbrunn, är det ok om tätskiktet sticker fram under klämringen?

Montering av klämring i golvbrunn

Vår monteringsanvisning anger hur man gör håltagningen i manschetten / tätskiktet så att den hamnar rätt i golvbrunn och dess säte. Om man gör enl anvisningen kommer manschetten / tätskiktet att sluta någon mm upp på det koniska sätet. Anledningen till att manschetten / tätskiktet inte ska ligga under klämringen är att beroende på manschetten / tätskiktets tjocklek kan den påverka klämringens tryck på manschetten i det koniska sätet negativt dvs klämringens horisontella undersida kan komma att landa på manschetten / tätskiktet i det koniska sätet. Vilket på sikt kan leda till ett läckage. För att underlätta håltagningen i manschetten / tätskiktet finns JAFO Skärmall, RSK 7133874. 

Om det är en plastmatta som yt- och tätskikt är det i regel en enkel åtgärd att lossa klämringen och skära bort den del av golvmattan som ligger ut på den horisontella ytan nere i golvbrunn. 

Om det är klinkergolv som ytskikt måste klämringen lossas så att det går att skära bort den del av manschetten / tätskiktet som ligger ut på den horisontella ytan nere i golvbrunn. För att kunna lossa och demontera klämringen måste man i regel också lossa klinkerramen eftersom hålet i klinkerramen oftast är mindre än klämringen.

Låt en auktoriserad plattsättare avgöra om det är möjligt att lossa utan att skada tätskiktet och klinkerramen. 

 

Kategori: Golvbrunnar

Samtliga JAFO´s golvbrunnar som är utrustade med klämring som skruvas fast är av godkänd ålder och konstruktion, klämringen skruvas med 5 st rostfria syrafasta skruvar. Utöver detta måste det också kontrolleras hur golvbrunn är infäst i bjälklaget, vilket oftast innebär att golvbrunn måste installeras om enl. nu gällande krav på fastsättning i bjälklaget. I träbjälklag ska golvbrunn monteras i en monteringsplatta.

Länk till gällande monteringsanvisning, Klicka här

 

Kategori: Golvbrunnar

Entrepenören har inte följt våra monteringsanvisningar vilket innebär att de tar på sig ett konstruktionsansvar för det sätt de valt att montera golvbrunnen på. Våra monteringsanvisningar bygger på beräkningar, lång erfarenhet och praktiska installationer tillsammans med byggbranschens aktörer. Våra monteringsanvisningar ska därför utan undantag följas.

 

Kategori: Golvbrunnar

unidrain® väggnära golvavlopp

Generellt är det inte svårare att rensa vattenlåset i en designgolvbrunn / golvränna / duschränna. Ofta är det enklare.

 

Kategori: unidrain® väggnära golvavlopp

Det är designgolvbrunnens / golvrännans / duschrännans vattenlås som är styrande för kapaciteten och därför har längden på designgolvbrunnen / golvrännan / duschrännan ingen kapacitet påverkan. Dock kan man säga att bästa avvattningen av golvet får man om längden anpassas till duschplatsens längd.

 

Kategori: unidrain® väggnära golvavlopp

Det är ingen skillnad ur vattenskadesynpunkt hur tätskiktet appliceras mot designgolvbrunnen / golvrännan / duschrännan. Alla designgolvbrunnar / golvrännor / duschrännor som är systemgodkända och har certifikat har genomgått samma hårda test och är likvärdiga vid tätskiktsanslutningen om montaget utförs korrekt.

 

Kategori: unidrain® väggnära golvavlopp

Det är ingen skillnad ur vattenskadesynpunkt hur tätskiktet appliceras mot designgolvbrunnen / golvrännan / duschrännan. Alla designgolvbrunnar / golvrännor / duschrännor som är systemgodkända och har certifikat har genomgått samma hårda test och är likvärdiga vid tätskiktsanslutningen om montaget utförs korrekt.

 

Kategori: unidrain® väggnära golvavlopp

Det är ingen skillnad ur vattenskadesynpunkt hur tätskiktet appliceras mot designgolvbrunnen / golvrännan / duschrännan. Alla designgolvbrunnar / golvrännor / duschrännor som är systemgodkända och har certifikat har genomgått samma hårda test och är likvärdiga vid tätskiktsanslutningen om montaget utförs korrekt.

 

Kategori: unidrain® väggnära golvavlopp

Det är ingen skillnad ur vattenskadesynpunkt hur tätskiktet appliceras mot designgolvbrunnen / golvrännan / duschrännan. Alla designgolvbrunnar / golvrännor / duschrännor som är systemgodkända och har certifikat har genomgått samma hårda test och är likvärdiga vid tätskiktsanslutningen om montaget utförs korrekt.

 

Kategori: unidrain® väggnära golvavlopp