Stakebrønner

Rensbrunnar installeras för att ............................................ JAFOs samtliga rensbrunnar är tillverkade i plast med Ø110 mm utlopp. Rensbrunnarna finns för anslutning mot betong, plastmatta och klinkergolv och går att konverteras till golvbrunnar eller spygatter vid behov. Samtliga modeller levereras med ett tätt lock upptill och ett inre tätt lock för att förhindfra lukt.